Elokuvapolku

M Updated
 
0.0 (0)
2290   0   1   0   0  
Pekka ja Pätkä

Tehtävä

Kohderyhmä
  • 7-9-vuotiaat
  • 10-12-vuotiaat
  • 13-15-vuotiaat
  • Yli 16-vuotiaat
Tavoite
Tiedonhaku, tulkinta ja kriittisyys
Tehtävän kesto
Laajempi kokonaisuus
Avainsanat
  • Elokuva
  • Kuvakerronta
  • Kuvanlukutaito
  • Medialukutaidot
  • Tarinankerronta
Lataa aineisto

Elokuvapolku on Kansallisen audiovisuaalisen instituutin nettipalvelu kouluille, oppilaitoksille, opettajille ja elokuvakasvattajille. Se tukee kouluissa tehtävää elokuva- ja taidekasvatuskasvatustyötä tarjoamalla ilmaisia elokuvanäytteitä opetuskäyttöön. Näytteiden avulla voidaan havainnollistaa elokuvan perustekniikoita ja avata sitä, miten audiovisuaalisin keinoin välitetään katsojille tunnelmia ja kokemuksia. Elokuvapolku tutustuttaa myös suomalaisen elokuvan historiaan ja hahmoihin.

Elokuvapolulla käydään läpi elokuvailmaisun perusteita ja tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan mahdollisuuksiin. Näytteiden avulla avataan sitä, miten audiovisuaalisin keinoin välitetään katsojalle tunnelmia ja kokemuksia. Elokuvapolulla voi kulkea myös ilman elokuvan katsomista.

Polku haarautuu kahtia: Alapolku on alakouluille ja aloittelijoille suunnattu reitti, Yläpolku taas yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Välillä voi poiketa Sivupolulla tai keskittyä elokuvakulttuuriin ja elokuvakerrontaan painottuviin tehtäväkokonaisuuksiin.

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments