Seksiä mediassa

Hot
M Updated
 
0.0 (0)
6795   0   1   0   0  
seksia_mediassa.jpg

Tehtävä

Kohderyhmä
 • 13-15-vuotiaat
 • Yli 16-vuotiaat
 • Huoltajat
Tavoite
 • Osallisuus, vaikuttaminen ja elämänhallinta
 • Tiedonhaku, tulkinta ja kriittisyys
Tehtävän kesto
30-60-minuuttia
Avainsanat
 • Available in English
 • Digitarina
 • Mainonta
 • Mediakriittinen ajattelu
 • Median välittämät mies- ja naiskuvat
 • Monilukutaito
 • Nettielämää
 • Seksuaalisuus
 • Tillgänglig på svenska
Lataa aineisto

Median seksuaaliset sisällöt ovat nykykulttuurissa aiempaa avoimemmin kaikkien nähtävillä ja ne sekä kiinnostavat että mietityttävät nuoria. Tämän materiaalin tavoitteena on tukea medialukutaitoa ottamalla seksuaaliset sisällöt analyyttisen tarkastelun kohteeksi. Lähtökohtana on, että mediayhteiskunnan kansalaiset ovat median aktiivisia tulkitsijoita, eivät vain passiivisia vastaanottajia. Medialukutaitoinen osaa suhtautua kriittisemmin median esittämiin kuviin ja toimia itse mediakulttuurissa.

Seksiä mediassa -materiaali on suunnattu kahdeksasluokkalaisten ja sitä vanhempien nuorten kanssa toimiville ammattilaisille. Materiaalin kehittämisessä on tukeuduttu erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisältöihin ja tavoitteisiin, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muussa opetuksessa ja nuorisotyössä.

Aineisto sisältää tietotekstejä, keskusteluvinkkejä ja tehtäviä ja se käsittelee kolmea toistaan tukevaa aihetta: seksuaalisia sisältöjä kaupallisessa mediassa, sukupuolen kuvauksia sekä pornoa seksivalistajana. Aineiston tueksi on tehty video, jonka kautta aihetta voidaan käsitellä.

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments