Improuutiset

M Updated
 
0.0 (0)
2288   0   0   0   0  

Tehtävä

Kohderyhmä
  • 10-12-vuotiaat
  • 13-15-vuotiaat
  • Yli 16-vuotiaat
Tavoite
  • Oma tuottaminen ja käyttötaidot
  • Viestintä ja vuorovaikutus
Tehtävän kesto
Odottaa käyttäjäarvioita
Avainsanat
  • Draama
  • Improvisaatio
  • Itseilmaisu
  • Uutiset

Jaa isompi ryhmä pienempiin ryhmiin. Jokainen ryhmä etsii verkosta tai printtilehdestä lyhyitä uutisia, joissa ei ole sitaatteja eli lainauksia haastateltavilta. Uutiset leikataan talteen tai tulostetaan. Ryhmissä valitaan uutistenlukija ja esiintyjät. Valitut tekstit annetaan uutistenlukijalle. Improvisaatio toteutetaan niin, että uutistenlukija lukee saamansa uutisen ja muut ryhmäläiset improvisoivat uutisessa esiintyvät tapahtumat. Esityksiä voi olla useita, jolloin rooleja voidaan vaihtaa. Esitykset voidaan toteuttaa live-esityksinä tai kuvata videolle.

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments