Katse omassa kaupungissa

M Updated
 
0.0 (0)
2033   0   0   0   0  

Tehtävä

Kohderyhmä
  • 7-9-vuotiaat
  • 10-12-vuotiaat
  • 13-15-vuotiaat
Tavoite
  • Oma tuottaminen ja käyttötaidot
  • Osallisuus, vaikuttaminen ja elämänhallinta
Tehtävän kesto
Odottaa käyttäjäarvioita
Avainsanat
  • Keskustelu
  • Lähiympäristö
  • Mediataidot
  • Vaikuttaminen
  • Ympäristö

Toiminta

Tehtävässä kiinnitetään huomiota omaan lähiympäristöön ja pohditaan sen hyviä ja huonoja puolia. Tehtävän tarkoituksena on herättää kiinnostusta ja antaa mahdollisuuksia pohtia oman ympäristön kehittämistä. Tehtävää voidaan toteuttaa eri ikäisten kanssa ja sitä voidaan soveltaen laajentaa pidemmäksikin projektiksi. Aloittakaa toiminta keskustelemalla omasta asuinpaikasta tai lähiympäristöstä. Mitkä asiat ovat osallistujien mielestä parhaita ja missä on puolestaan kehitettävää? Keskustelujen jälkeen osallistujat jaetaan pienempiin ryhmiin, jotka alkavat koota omasta mielestään parhaita ja huonoimpia asioita yhteen. Ajan puittessa materiaalia voidaan kerätä valokuvaamalla sekä tekemällä myös haatatteluita. Valitkaa yhdessä myös esitysmuoto tuloksille. Ryhmien tulokset voidaan esittää muun muassa valokuvanäyttelynä, digitarinoina, julisteina, esityksinä tai blogikirjoituksina. Tulosten käsittelyn yhteydessä pohtikaa tuloksia ja niiden eroja. Miettikää ja ideoikaa lopuksi tapoja, joilla asioihin voi pyrkiä vaikuttamaan ja omaa lähiympäristöä kehittää. Mitkä asiat voivat vaikuttaa asioiden tilaan ja mitä asioiden puolesta voi tehdä?

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments