Ikäihmisten digitaidot ovat olleet viime aikoina paljon esillä. Riippumatta siitä, missä yhteydessä asiasta on puhuttu, on tärkeää, että digitaitoihin kiinnitetään huomiota.

Digitaidot ja medialukutaito kulkevat käsikädessä. Molempia tarvitaan. Mitä paremmin ihminen oppii käyttämään eri laitteita ja ohjelmia, sitä useampaan mediaan hän pääsee käsiksi. Tämän lisäksi tarvitaan jatkuvaa ymmärrystä siitä miten eri medioiden sisältöä voi tulkita ja onko tieto peräisin luotettavista lähteistä.

Tänään alkavalla Mediataitoviikolla on luvassa runsaasti uutta tietoa suomalaisten suhteesta mediaan. Viikon alkuun saadaan ensitulokset selvityksestä, jossa on kysytty vanhempien kokemuksia oman lapsen toiminnasta median parissa. Tutkimustuloksia aikuisten mediataidoista saadaan tiistaina, kun Sanomalehtien liitto julkaisee oman kyselynsä tulokset. Aikuisryhmistä seniorit ovat keskiössä keskiviikkona, jolloin Lapin yliopiston IkäIhme-hanke kertoo tuloksia digituen tarpeista.

Lapsia pelaamassa Pokemon GOta syksyisessä metsässä

Millainen rooli medialla on nuorten vapaa-ajan harrastuksena? Tähän kysymykseen saatiin taas tuoreita vastauksia, kun vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn tulokset julkaistiin. Mediaharrastuksia osana vapaa-aikaa oli kysytty erityisesti 8.-9-luokkalaisilta. Kysymyksiin vastasi noin 80 000 nuorta, eli aineisto on Suomen mittakaavassa valtavan runsas. Kyselystä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yllättyneitä tuskin löytyy, kun paljastan, että mediaharrastuksista tavallisin oli digitaalisten pelien pelaaminen. Vähintään kuukausittain mobiililaitteella, tietokoneella tai vastaavalla harrasti pelaamista lähes 66 % nuorista. Pojista peliharrastajia oli 80 %, tytöistä noin 53 %. Lähes päivittäin pojista pelasi noin 52 % ja tytöistä noin 23 %. Itse asiassa näihin lukuihin itsessään sisältyi yllätys. Ettäkö näin harva pelaisi?

Ammattilaisia kehittämässä mediakasvatusta

Mediakasvatuksen kansalliset linjaukset päivitetään tänä vuonna. Tervetuloa osallistumaan valmistelutyöhön ja kertomaan näkemyksesi mediakasvatuksen tulevaisuudesta.

18. – 22. Maaliskuuta 2019 Brysselissä ja EU:n jäsenvaltioissa järjestetään European Media Literacy Week, johon kuuluu erilaisia tapahtumia medialukutaidon alalta. European Media Literacy Week on Euroopan komission uusi aloite, jolla korostetaan medialukutaidon yhteiskunnallista merkitystä ja edistetään medialukutaitoa koskevia aloitteita ja hankkeita kaikkialla EU:ssa. Eurooppalainen medialukutaitoviikko on saanut innoituksensa mm. suomalaisesta Mediataitoviikosta.

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.