”Lapsilla on oikeus osallistua myös lainvalmisteluun” – Etsitään lapsiryhmiä kertomaan omista näkemyksistään kuvaohjelmalakiin liittyen