Osaamisen kuvaukset ja Polkuja -oppaat saatavilla saamen kielillä