Huom! Tehtäväpankin järjestelmäpäivityksestä johtuen tehtävien lukeminen edellyttää toistaiseksi kirjautumista palveluun.

Viimeksi lisätyt oppimiskokonaisuudet ja tehtävät

13–17-vuotiaat
30 min.
Chat GPT lanseerattiin yleisölle 30.11.2022, ja se valloitti maailman saman tien. Palvelu keräsi kahdessa kuukaudessa 100 miljoonaa käyttäjää, kun ...
8 tehtävää
30 min.
7–12-vuotiaat
5 min - 3h
 tunnistaa nettikiusaaminen ja vihapuhe  pysäyttää kiusaaminen ja vihapuhe omalta kohdalta  oppia sananvapauden vastu...
23 tehtävää
5 min - 3h
Koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan nuorten ohjelmointiosaamisen edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.      Tukimateria...
5 tehtävää
Koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan lasten ohjelmointiosaamisen edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.      Tukimateriaa...
5 tehtävää
Koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan lasten ohjelmointiosaamisen edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.  Tukimateriaali o...
5 tehtävää
Animaatio käsittelee lapsen ensimmäistä puhelinta ja siihen liittyviä arjen tilanteita ja kaveritaitoja. Materiaali tukee laajemminkin turvallisen ...
2 tehtävää
30 min.
Turvallisesti median parissa Animaatio käsittelee mediassa nähtyjen sisältöjen herättämiä pelkoja ja niiden heijastumista lasten arkeen. Animaatio ...
2 tehtävää
30 min.
Animaatiossa käsitellään sosiaalista mediaa ja nuorille merkityksellisiä ja ajankohtaisia teemoja: sosiaalisia suhteita ja hyväksyntää, identiteeti...
2 tehtävää
30 min.
13–17-vuotiaat
60 min
Mikä on metaversumi?  Metaversumi on käsite, jolle ei ole vielä tarkkaa selitystä. Sitä käytetään useasti ennustamaan tulevaisuuden Internetin käyt...
✰✰
8 tehtävää
60 min
Kokonaisuus koostuu oppaasta ja testaa tietosi -osiosta. Opas on tarkoitettu 11–17-vuotiaiden nuorten vanhemmille ja vanhemman asemassa olevi...
1 tehtävää
30min
Medialukutaidon koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan lasten ja nuorten medialukutaidon edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaami...
8 tehtävää
Medialukutaidon koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan lasten medialukutaidon edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista. Tukima...
8 tehtävää
Medialukutaidon koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan lasten ja nuorten medialukutaidon edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaami...
8 tehtävää
Animaatio käsittelee pelaamista ja sen saamaa merkitystä arjessa, ajankäytössä ja kaverisuhteissa. Animaatio on suunnattu 3.-6.-luokkalaisille. Vid...
13–17-vuotiaat
30 min
Digitaaliset pelit ja loot box -ilmiö Loot box, tarkoittaa digitaalisissa peleissä olevia virtuaalisia yllätyslaatikoita, joista pelaajat saavat pe...
8 tehtävää
30 min
Mediakulttuuri kaikessa moninaisuudessaan luo perustan mediakasvatukselle. Jotta voimme tarttua mediasta nouseviin kysymyksiin ja ongelmiin sekä to...
5 tehtävää
  • Kaikki
  • Blogikirjoitukset

Osaamisen kuvaukset ja Polkuja -oppaat saatavilla saamen kielillä 

KAVI on julkaissut uutta saamenkielistä materiaalia tukemaan medialukutaitoa ja ohjelmointiosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -opassarjasta on julkaistu versiot koltansaameksi, inarinsaameksi sekä pohjoissaameksi. Oppaat tukevat Uudet lukutaidot -ohjelmassa laadittuja osaamisen kuvauksia, jotka syksyllä 2022 julkaistiin kolmella saamen kielellä.   Oppaat tukevat Uudet lukutaidot -ohjelmassa laadittuja osaamisen kuvauksia   Varhaiskasvatus ja esi- ja […]

Yhdenvertainen mediakasvatus vaatii monipuolisia oppimateriaaleja – tutustu koosteeseen

KAVIssa on vietetty inklusiivisen mediakasvatuksen teemavuotta. Tämä blogiteksti kokoaa yhteen eri toimijoiden mediakasvatuksen oppimateriaaleja, jotka huomioivat oppijoiden yhdenvertaisuuden ja materiaalien saavutettavuuden. Materiaaleissa on huomioitu mm. haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, oppimisen haasteet sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöt.

Polkuja uusiin mediailmiöihin -kokonaisuus tarjoaa välineitä ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn, nyt ja tulevaisuudessa

KAVIn mediakasvatuksen asiantuntijat saavat säännöllisesti pyyntöjä opettajilta ja mediakasvattajilta, jotka kaipaavat tukea jonkun uuden mediailmiön käsittelyyn. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman puitteissa toiveeseen on nyt vastattu kahdella tavalla.   KAVI on julkaissut Polkuja uusiin mediailmiöihin -sarjan, joka sisältää tuoreita mediailmiöitä avaavat tekstit ja videot opettajille, sekä tietotekstin ja tehtävät oppilaille. Materiaalit on suunnattu yli 13-vuotiaille oppilaille. Oppilaalle suunnattu osio […]