Mediataitokoulu on Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ylläpitämä verkkopalvelu, joka tarjoaa suomalaisten mediakasvatusorganisaatioiden tuottamia maksuttomia materiaaleja mediakasvattajien työn tueksi. Voit käyttää materiaaleja rekisteröitymättä. Rekisteröitymällä voit kerätä itsellesi oleelliset oppimiskokonaisuudet muistilistalle.

Viimeksi lisätyt oppimiskokonaisuudet ja tehtävät

13–17-vuotiaat
45 min
L1V14-peli on mediakasvatuksen pakopeli, jonka tavoitteena on edistää perusopetuksen oppilaiden medialukutaitoa. Peli koostuu selaimella pelattavas...
✰✰✰
2 tehtävää
45 min
13–17-vuotiaat
30 min
Tiedon luotettavuuden arvioiminen mediateksteissä Faktat ja mielipiteet voivat helposti sekoittua verkossa. Mediasisällöt muovaavat ihmisten käsity...
30 min
Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaiden avulla voit edistää lasten ja nuorten mediataitoja varhaiskasvatuksessa ja esio...
6 tehtävää
Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaiden avulla voit edistää lasten ja nuorten mediataitoja varhaiskasvatuksessa ja esio...
6 tehtävää
13–17-vuotiaat
30 min.
Termi ”tekoäly” on ollut käytössä jo 1950-luvulta lähtien, mutta vasta viimeisten 5—10 vuoden aikana on kehitetty algoritmeja ja tarpee...
8 tehtävää
30 min.
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa tuotetut materiaalit
Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja opetuksen kehittämistä? Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin -artikkelikoko...
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa tuotetut materiaalit
Opas antaa vinkkejä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023) laadittujen medialukutaidon osaamisen kuvausten hyödyntämiseen mediakasvatuk...
Koostetta laadukkaista mediakasvatusmateriaaleista, joita ovat tuottaneet alan toimijat ja asiantuntijaorganisaatiot, voi hyödyntää Uudet lukutaido...
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa tuotetut materiaalit
Tutkimuksen on toteuttanut Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan Tulevaisuuden tekstitaidot -tutkimusryhmä (EduLit) yhte...
0–6-vuotiaat
KAVIn Elokuvapolun sisällöt tukevat lasten ja nuorten elokuva- ja mediakasvatusta Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023) julkaistujen m...
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (2020-2023) aikana pidettyjä koulutuksia on koottu ja teemoiteltu KAVIn Asiaa mediakasvatuksesta -kanavalle oh...
Animaatio ǩiõttʼtââll neʹttsiõrrmõõžž da tõn vuäǯǯam miârkktõõzz aarǥâst, ääjtõõzzâst da taaurõškõskkvuõđin. Animaatio lij puõttlõsttum 3. -6. -kla...
2 tehtävää
30 min.
Animaatio kieđâvuš párnáá vuossâmuu puhelin já aargâ tilálâšvuođâid já skippáártááiđuid, moh lohtâseh toos. Material tuárju vijđásubbooht-uv torvol...
2 tehtävää
Animaatio ǩiõttʼtââll päärna vuõssmõs teʹlfoon da tõõzz kuulli aarǥ vueʹjjid da taaurõštääidaid. Aaunâs stään še veeidsubun staanjõõzz da vaʹsteemv...
2 tehtävää
30 min.
Dorvvolaččat media olis Animašuvdna gieđahallá medias oidnojuvvon sisdoaluid boktin baluid ja daid speadjaluvvama mánáid árgabeaivái. Animašuvdna f...
2 tehtävää
30 min.
Torvolávt mediain Animaatio kieđâvuš paloid, maid mediast oinum siskáldâsah pyehtih cuvnâđ, já tom maht toh spejâlisteh párnái aargân. Animaatio fá...
2 tehtävää
30 min.
  • Kaikki
  • Blogikirjoitukset

Hyvää nettielämää – animaatiosarja pohtii median turvallista ja vastuullista käyttöä ”Ei syyllistä ja se mahdollistaa osallistumisen” – kehuu asiantuntija

KAVI on julkaissut neliosaisen ”Hyvää nettielämää” oppimiskokonaisuuden tukemaan mediakasvatusta eri-ikäisten mediahaasteiden myllerryksessä. Sarja koostuu neljästä erillisestä kokonaisuudesta käsiteltäväksi aina varhaiskasvatuksesta yläkouluikäisiin asti. Jokainen osio sisältää pedagogisen materiaalin lisäksi ammattilaisten luoman animaation aiheen tueksi. Eläväiset animaatiot on luonut Filmbutik. Materiaaleja myös lasten käyttöön Sarjan takaa löytyy kahden KAVI:n hankkeen, Uusien lukutaitojen ja FISIC:in yhteistyö, jossa haluttiin […]

Osaamisen kuvaukset ja Polkuja -oppaat saatavilla saamen kielillä 

KAVI on julkaissut uutta saamenkielistä materiaalia tukemaan medialukutaitoa ja ohjelmointiosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -opassarjasta on julkaistu versiot koltansaameksi, inarinsaameksi sekä pohjoissaameksi. Oppaat tukevat Uudet lukutaidot -ohjelmassa laadittuja osaamisen kuvauksia, jotka syksyllä 2022 julkaistiin kolmella saamen kielellä.   Oppaat tukevat Uudet lukutaidot -ohjelmassa laadittuja osaamisen kuvauksia   Varhaiskasvatus ja esi- ja […]

Yhdenvertainen mediakasvatus vaatii monipuolisia oppimateriaaleja – tutustu koosteeseen

KAVIssa on vietetty inklusiivisen mediakasvatuksen teemavuotta. Tämä blogiteksti kokoaa yhteen eri toimijoiden mediakasvatuksen oppimateriaaleja, jotka huomioivat oppijoiden yhdenvertaisuuden ja materiaalien saavutettavuuden. Materiaaleissa on huomioitu mm. haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, oppimisen haasteet sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöt.