Allianssi

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisoalan vaikuttaja- ja palvelujärjestö. Allianssi toimii nuorten, nuorisoalan järjestöjen ja nuorisotyön puolestapuhujana. Allianssin Nuorisotiedon kirjasto on nuorisoalan erikoiskirjasto, josta saa nuoriin ja mediaan sekä mediakasvatukseen liittyvää tietoa. Valtakunnallinen kirjasto on kaikille avoin.

Väestöliitto turvaa lasten ja nuorten tasapainoista kasvua. Edistämme nuorten elämänhallintaa, seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia huomioiden poikien erityistarpeet. Vahvistamme vanhemmuutta pikkulapsi-, koululais- ja murrosikävaiheissa.

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta edistää ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja koordinoi valtakunnallista SeniorSurf-päivää.

Monilukutaitoa Opitaan Ilolla -kehittämisohjelma on uusimpaan tieteelliseen tutkimustietoon pohjautuva varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen sekä kirjasto- ja kulttuurialan henkilöstön käyttöön suunnattu lasten monilukutaitoa edistävä ohjelma. Kehittämisohjelman toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan Playful Learning Center.

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on kasvatus- ja opetusalan koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen monitieteinen asiantuntijaorganisaatio.